Kjo faqe përdor cookie për përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që cookies do të ruhen në pajisjen tuaj.
Pranoni dhe vazhdoni
Menu
Mbyll menunë

Informacion Privatësia e të dhënave

 

Privatësia e të dhënave

Mbrojtja e privatësisë suaj kur vizitoni faqen tonë të internetit (www.vw-makinatregtare.al) është me rëndësi të madhe për ne. Prandaj ne kemi kënaqësinë t'ju informojmë se si përpunohen të dhënat personale. Porsche Albania si shitës i autorizuar për Volkswagen Makina Tregtare në Shqipëri është përgjegjës për privatësinë e të dhënave në këtë faqe interneti. Porsche Albania i përmbahet rreptësisht rregullave të aplikueshme të mbrojtjes së të dhënave gjatë përdorimit dhe përpunimit të të dhënave personale. Porsche Albania rezervon të drejtën e përdorimit të të dhënave personale dhe anonime në masën e lejuar me ligj, në varësi të të drejtave të personave të prekur siç përshkruhet më poshtë.

Kjo deklaratë e privatësisë është e vlefshme vetëm për www.vw-makinatregtare.al dhe nënfaqet përkatëse, jo për faqet e internetit që menaxhohen dhe operohen nga palë të treta. Ju lutemi referojuni deklaratave të privatësisë së faqeve që menaxhohen dhe operohen nga palë të treta, pasi këto faqe janë jashtë kontrollit tonë dhe Porsche Albania nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre dhe masat e mbrojtjes së të dhënave.

 

[1.] Privatësia e të dhënave

Porsche Albania  ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja, manipulimi ose aksesi i paautorizuar. Masat e marra i nënshtrohen rishikimit të rregullt dhe përshtaten vazhdimisht për të qëndruar teknologjikisht të azhornuara.

 

[2.] Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

[2.1.] Të dhënat e siguruara nga ju

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen vetëm nga ne në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave në fuqi. Kur keni të bëni me ne ose plotësoni një formular në faqen tonë të internetit ju pranoni që të dhënat që keni dhënë në këtë formë do të përpunohen për qëllimet e përshkruara më poshtë (shih pikat 4 dhe 5).

 [2.2] Të dhënat e mbledhura nga ne (nëse janë të disponueshme)

Kur vizitoni faqen tonë të internetit të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet Cookies do të kapen automatikisht. 

 

[3.] Partnerët

Porsche Albania nuk kryen të gjitha përpunimet e të dhënave personale, por ka mbështetjen e partnerëve profesionistë, të quajtur Porsche Informatik GmbH me seli në 5020 Salzburg, group GmbH me seli në 4600 Wels dhe Vivid Planet Software GmbH me seli në 5302 Henndorf am Wallersee, të cilat punojnë në emër të Porsche Albania.

Këta partnerë janë përzgjedhur me kujdes dhe marrin masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat tuaja të përpunohen në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave dhe që të drejtat tuaja të mbrohen. Partnerëve nuk u lejohet të përdorin të dhënat personale të ofruara për qëllimet e tyre ose për reklamim ose t'ja ofrojnë palëve të treta.

Përveç kësaj, Porsche Albania nuk ofron ndonjë informacion për palët e treta, si ofruesit e listës së postimeve dhe kompanitë e drejtpërdrejta të postës.

 

[4] Përpunimi i të dhënave që nuk kërkojnë miratim.

Test drives

• Kur paraqisni formularin e kontaktit për një test drive, të dhënat tuaja personale të dhëna në fushat e kontaktit (automjeti i dëshiruar, emërimi i dëshiruar, emri, blerja e interesit, adresa dhe informacioni i kontaktit) do t'i dërgohet tregtarit të zgjedhur.

• Qëllimi: përgatitja / ekzekutimi i test drive.

• Arsyetimi: përmbushja e një kontrate dhe / ose ekzekutimi i masave para-kontraktuale me kërkesën tuaj.

• Periudha e magazinimit: [ju lutemi shkruani numrin e muajve; kohëzgjatjen e magazinimit vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin përkatës; ju lutemi kontrolloni kohëzgjatjen me personin përgjegjës të mbrojtjes së të dhënave]

Formularët e kontaktit të përgjithshëm

• Forma e kontaktit (feedback): kur paraqisni formularin e kontaktit, do të përpunohen të dhënat tuaja personale të dhëna në fushat e kontaktit (informacion mbi makinën, informacion mbi kompaninë mbikëqyrëse, emrin, adresën, informacionin e kontaktit dhe tekstin e mesazhit).

• Qëllimi: të përgjigjemi në kërkesën tuaj.

• Arsyetimi: interesi legjitim.

• Periudha e magazinimit: [ju lutemi shkruani numrin e muajve; kohëzgjatjen e magazinimit vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin përkatës; ju lutemi kontrolloni kohëzgjatjen me personin përgjegjës të mbrojtjes së të dhënave].

 

[5.] Përpunimi i të dhënave që kërkojnë miratim

Porsche Albania përpunon të dhënat personale të përmendura në pikën 2 për qëllimet e mëposhtme:

Regjistrimi i Newsletter

• Të dhënat personale të regjistruara gjatë regjistrimit (titulli, emri, adresa e-mail) do të përdoren vetëm për dërgimin e buletinit përkatës. Për të dërguar gazetën ne përdorim adresën e e-mailit të siguruar nga ju dhe pastaj kërkojmë konfirmimin tuaj se ju, si pronar i adresës së postës elektronike, pranoni të merrni buletinin (një të ashtuquajtur double opt-in). Ju mund të çabonoheni në çdo kohë nëpërmjet opsionin e përjashtimit të dhënë në buletinin ose duke kontaktuar [insert e-mail].

• Qëllimi: dërgimi i informacionit në lidhje me produktet, shërbimet dhe ngjarjet.

• Arsyetimi: pëlqimi.

• Periudha e magazinimit: për aq kohë sa të dërgohet buletini dhe pëlqimi nuk tërhiqet.

Renditja e katalogut

• Formulari i kontaktit (katalog / çmimet): kur paraqisni formularin e kontaktit do të përpunohen të dhënat tuaja personale në fushat e kontaktit (informacion mbi makinën, informacion mbi kompaninë mbikëqyrëse, emrin, adresën dhe informacionin e kontaktit). Mund të anulloni porosinë në çdo kohë duke kontaktuar [insert e-mail].

• Qëllimi: dërgimi i informacionit në lidhje me produktet, shërbimet dhe ngjarjet.

• Arsyetimi: pëlqimi.

• Periudha e magazinimit: deri në dorëzimin e suksesshëm ose deri në revokimin e pëlqimit brenda periudhës së përpunimit.

 

[6.] Cookies dhe social plug-ins

Cookie është një skedar teksti i vogël që ruan parametrat e internetit. Pothuajse çdo faqe përdor këtë teknologji. Ajo do të shkarkohet nga shfletuesi juaj i internetit herën e parë që vizitoni një faqe interneti. Herën tjetër që kjo faqe interneti arrihet duke përdorur të njëjtën pajisje, Cookie dhe informacioni i ruajtur aty do të kthehen në faqen e internetit që e krijoi atë (cookie e parë e partisë) ose u dërgua në një faqe tjetër në të cilën ajo i përket (Cookie i palës së tretë). Kjo do të lejojë që faqja e internetit të pranojë se është parë me këtë shfletues më parë, dhe në disa raste do të ndryshojë përmbajtjen e shfaqur.

 

[7.] Të drejtat e subjektit të të dhënave

Ju keni të drejtën ligjore për informacion, si dhe korrigjimin, fshirjen dhe kufizimin e përpunimit; të drejtën për të kundërshtuar përpunimin dhe, siç parashikohet nga ligji, të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Porsche Albania gjithashtu do t'ju njoftojë menjëherë në rast të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave tuaja personale kur shkeljet mund të rezultojnë në një nivel të lartë rreziku për të drejtat dhe liritë tuaja. Ekziston një e drejtë ankimi ndaj Autoritetit Shqiptarë të Mbrojtjes së të Dhënave.

Këto të drejta mund të kërkohen gjithashtu direkt nga Porsche Albania duke kontaktuar adresën e mëposhtme: office(kwfat)porsche(kwfdot)al

 

[8.] Informacioni i kontaktit

Kontrolluesi:

Porsche Albania

Importues dhe shitës me pakicë për Audi, ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Makina Tregtare, SEAT

Autostrada Tr-Dr km 7 Monun, Tiranë

office(kwfat)porsche(kwfdot)al

Tel: 04 240 7430

1. Datensicherheit

1.1. Die Porsche Austria GmbH & Co OG hat zum Schutz Ihrer Daten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die Ihre Daten unter anderem gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff schützen. Die ergriffenen Maßnahmen unterliegen der regelmäßigen Überprüfung und werden laufend an den Stand der Technik angepasst. Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten kommen, welche voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten zur Folge hat, werden Sie von uns unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden benachrichtigt.

1.2. Bitte beachten Sie, dass Sie für die sichere Verwahrung und Geheimhaltung von Benutzerdaten oder Passwörtern, die Ihnen übergeben oder mitgeteilt wurden, selbst verantwortlich sind.

 

2. Nutzung durch Minderjährige

2.1. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten ausschließlich von Personen genutzt werden dürfen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Teilnahme an diversen Aktionen (Gewinnspiele, Anmeldungen zu Events, etc.) auf der Facebook-Fanpage und die daraus resultierende Verarbeitung der Daten von Nutzern unter dieser Altersgrenze ist ohne Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten untersagt. Sollte es dennoch zu solchen Datenverarbeitungen kommen, werden wir, sobald wir Kenntnis davon erlangt haben, die Verarbeitung dieser Daten im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten einstellen.

 

3. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

3.1. Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten Personenbezogene Daten werden von uns nur gemäß den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Wenn Sie mit uns korrespondieren oder ein Formular auf unserer Webseite mit Daten befüllen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die von Ihnen im jeweiligen Formular angegebenen Daten zu den unten beschriebenen Zwecken (siehe Punkt 5 und 6) verarbeitet werden.

3.2. Von uns erhobene Daten Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden durch Cookies personenbezogene Daten technisch automatisiert erfasst. Nähere Informationen über Cookies, die auf unserer Webseite zum Einsatz kommen, finden Sie unter Punkt 7 sowie in unserer  Cookie-Richtlinie.

 

4. Partner

Die Porsche Austria GmbH & Co OG führt nicht sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten selbst durch, sondern hat Unterstützung von professionellen Partnern, namentlich der Porsche Informatik GmbH und Porsche Konstruktionen KG mit Sitz in 5020 Salzburg und der Vivid Planet Software GmbH mit Sitz in 5302 Henndorf am Wallersee, welche im Auftrag der Porsche Austria GmbH & Co OG tätig werden.

Die Partner wurden sorgfältig ausgewählt und sorgen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dafür, dass die Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgt und die Wahrung Ihrer Rechte gewährleistet ist. Es ist den Partnern nicht gestattet, die überlassenen personenbezogenen Daten für eigene oder werbliche Zwecke zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben.

Darüber hinaus findet auch seitens der Porsche Austria GmbH & Co OG keine Weitergabe an Dritte ‒ wie Adressverlage und Direktwerbeunternehmen ‒ statt.

 

5. Nicht einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen

Allgemeines Kontaktformular:

 • Kontaktformular (Infomaterial Modelle, Autokauf, Autofinanzierung, Anfrage Service-Termin, Zubehör, Lob und Kritik, Sonstiges): Bei Absenden des Kontaktformulars werden Ihre personenbezogenen Daten der Kategorien1 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten, ausgewählte Dienstleistung(en), Informationen zum betreuenden Händler sowie der Text Ihrer Anfrage) verarbeitet.
 • Zweck: Beantwortung Ihrer Anfrage
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse, Ihre individuellen Anfragen bearbeiten und verlässlich beantworten zu können.
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

Probefahrt

 • Wenn Sie ein Fahrzeug individuell konfigurieren oder ein neues vorhandenes Fahrzeug auswählen, haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Probefahrt zu vereinbaren. Bei Absenden des Kontaktformulars einer Probefahrt, werden Ihre personenbezogenen Daten der Kategorien2 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten) verarbeitet und an den ausgewählten Händler übermittelt.
 • Zweck: Vorbereitung/Durchführung und Abwicklung der Probefahrt
 • Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen.
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

Sofort verfügbare Neuwagen (SVN)

 • Bei Absenden des Kontaktformulars einer Lagerfahrzeug-Anfrage werden Ihre personenbezogenen Daten der Kategorien3 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten) verarbeitet und an den ausgewählten Händler übermittelt.
 • Zweck: Vorbereitung/Durchführung und Abwicklung eines Lagerfahrzeugkaufs.
 • Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen.
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

  Sofort verfügbare Neuwagen Suchagent 

 • Beim Versenden Ihres Suchagenten, sprich neue Fahrzeuge, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten der Kontaktfelder (E-Mailadresse + carLOG ID) verarbeitet.
 • Zweck: Zusendung des Suchagenten
 • Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. Ihrer Anforderung
 • Speicherdauer: Solange der Suchagent aktiviert ist

  Web Car Configurator (CC)

 • Bei Absenden des Kontaktformulars einer Konfiguration werden Ihre personenbezogenen Daten der Kategorien4 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten) verarbeitet und an den ausgewählten Händler übermittelt.
 • Zweck: Vorbereitung/Durchführung und Abwicklung Neuwagenkaufs.
 • Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen.
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

  Merkliste

 • Bei Abspeichern eines Fahrzeuges (Konfiguration, Lager,- und Probefahrzeug) werden Ihre in carLOG erfassten personenbezogenen Daten der Kategorien5 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten, Login-Daten) verarbeitet und gespeichert.
 • Zweck: Speicherung zur weiteren Bearbeitung und Wiederaufrufs von personenbezogenen Fahrzeugdaten.
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen. 
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

Service Buchung Online (SBO)

 • Mit der Servicebuchung Online können Werkstattkunden über die Homepage des Autohauses rund um die Uhr und unabhängig von den Geschäftszeiten selbst einen Servicetermin reservieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie SBO verwendet werden kann. Einerseits mittels Anbindung an das Kundenportal carLOG, wodurch Ihre Stammdaten der Kategorie6 (Kontakt- & Identifikationsdaten) direkt aus carLOG abgerufen werden. Andererseits kann SBO mittels einer Gast-Anmeldung verwendet werden, bei der die von Ihnen angegebenen Daten der Kategorie7 (ausgewählte Leistungen & Produkte, Kontakt- & Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten) zur Vorbereitung des Servicetermins automatisiert verarbeitet werden.
 • Zweck: Buchung und Abwicklung eines Servicetermins
 • Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen
 • Speicherdauer: 12 Monate

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

 

6. Einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen

Die Porsche Austria GmbH & Co OG verarbeitet die in Punkt 3 angeführten personenbezogene Daten für folgende Zwecke:

Anmeldung zum Newsletter:

 • Die bei der jeweiligen Anmeldung angegebenen Daten der Kategorien8 (Kontakt- & Identifikationsdaten) werden nur für den Versand des Newsletters verwendet. Zum Versand des Newsletters verwenden wir die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse und benötigen anschließend Ihre Bestätigung, dass Sie, als Inhaber der E-Mail-Adresse, mit dem Empfang einverstanden sind (sog. Double Opt-In). Sie können das Abonnement jederzeit über die im Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit oder unter  info(kwfat)volkswagen(kwfdot)at beenden.
 • Zweck: Zusendung von Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Solange der Newsletter versendet wird und kein Widerruf erfolgt.

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

 Katalogbestellung:

 • Kontaktformular (Kataloge/Preise): Bei Absenden des Kontaktformulars werden Ihre personenbezogenen Daten der Kategorien9 (Fahrzeugdaten, Kontakt- & Identifikationsdaten, Informationen zum betreuenden Händler) verarbeitet. Sie können die Bestellung jederzeit unter  info(kwfat)vw-nutzfahrzeuge(kwfdot)at widerrufen.
 • Zweck: Zusendung von Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Bis zur erfolgten Zusendung oder bis zum Widerruf der Einwilligung innerhalb des Bearbeitungszeitraums.

Die optionalen Felder helfen, um auf Ihre Wünsche genau eingehen zu können und maßgeschneiderte Informationen für Sie bereitzustellen.

 

7. Cookies und Social Plug-ins

7.1. Wir erheben Daten automatisch durch die Nutzung von Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die Interneteinstellungen speichert. Fast jede Webseite nutzt diese Technologie. Sie wird beim ersten Besuch einer Webseite von Ihrem Internetbrowser heruntergeladen. Beim nächsten Aufruf dieser Webseite mit demselben Endgerät wird das Cookie und die darin gespeicherten Informationen entweder an die Webseite zurückgesandt, die sie erzeugt hat (First Party Cookie) oder an eine andere Webseite gesandt, zu der es gehört (Third Party Cookie). Dadurch erkennt die Webseite, dass Sie mit diesem Browser schon einmal aufgerufen wurde, und variiert in manchen Fällen den angezeigten Inhalt.

7.2. Mehr Informationen über die Cookies, die auf unserer Webseite zum Einsatz kommen, finden Sie in unserer  Cookie-Richtlinie.

 

8. Betroffenenrechte

Folgende Ihnen zustehende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung geltend machen:

8.1. Recht auf Auskunft Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden.

8.2. Recht auf Berichtigung Verarbeiten wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen. Haben Sie ein Benutzerkonto eingerichtet, so können Sie auf Ihre personenbezogenen Daten jederzeit zugreifen und diese selbst berichtigen oder ergänzen. Darüber hinaus können Sie das Benutzerkonto auch jederzeit schließen.

8.3. Recht auf Löschung Sie können eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern der Zweck, für die sie erhoben worden sind, weggefallen ist, eine unrechtmäßige Verarbeitung vorliegt, die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift oder sich die Datenverarbeitung auf Ihre Einwilligung stützt und Sie diese widerrufen haben. Zu beachten ist hierbei, dass es andere Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung Ihrer Daten entgegenstehen können, z.B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten, anhängige Verfahren, Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, etc.

8.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn

 • Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen,
 • die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
 • wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
 • Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.

8.5. Recht auf Datenübertragbarkeit Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern wir die Daten aufgrund Ihrer erteilten Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

8.6. Recht auf Widerspruch Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.

8.7. Recht auf Beschwerde Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

8.8. Recht auf Widerruf Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu den in der Einwilligungserklärung genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

Diese Rechte können direkt bei Porsche Austria GmbH & Co OG durch eine Mitteilung an die E-Mail-Adresse  info(kwfat)vw-nutzfahrzeuge(kwfdot)at geltend gemacht werden. Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.

 

9. Änderung der Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 16.10.2018 aktualisiert. Bei wesentlichen Änderungen der Datenschutzerklärung wird auf der Startseite unserer Webseite für einen Zeitraum von 30 Tagen eine Mitteilung veröffentlicht. Sie erklären sich durch die fortgesetzte Verwendung unserer Webseite mit der Annahme der jeweiligen Änderungen einverstanden.

 

10. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher:

Porsche Austria GmbH & Co OG
Louise-Piëch-Straße 2
5020 Salzburg

Datenschutzbeauftragter:
Mag. Jürgen Hutsteiner
datenschutz(kwfat)porsche.co(kwfdot)at

 

Hoppla!
Ihr Browser scheint nicht aktuell zu sein. Eventuell funktioniert unsere Webseite nicht optimal. Die meisten Browser (nicht jedoch MS Internet Explorer 11 & älter) funktionieren dennoch problemlos.

Wir empfehlen Ihnen ein Update Ihres Webbrowsers!
Die jeweils neueste Version kann überall im Internet ein gutes Erlebnis sicherstellen.

Danke für Ihren Besuch und viel Spaß,
Ihr Volkswagen Team